Czym są sprężarki oraz w jaki sposób działają?

Sprężarki to urządzenia, z jakimi napotykamy się niejednokrotnie. Są zauważalne w wielu zakładach przemysłowych, i w każdym, zwyczajnym mieszkaniu! Wentylator, lodówka lub elektroluks… To jedynie drobne przykłady. Nadrzędnym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Od czasu do czasu pożądany jest rezultat wymuszenia przepływu medium. Mamy prawo też swobodnie zmienić temperaturę i gęstość określonego czynnika. Jak dostrzega się, sprężarki są urządzeniami zdolnymi do zmieniania jednej odmiany energii w drugą. Na wlocie do zbiornika panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Nazywamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a potem sprężone. To właśnie dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz maszyny. Ciśnienie na wylocie musi mieć o wiele większą wartość, aniżeli atmosferyczne. Inaczej medium nie uwolni się ze zbiornika. Niezmiernie znaczącym elementem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów towarzyszą wielkie straty energii w postaci ciepła. Wskutek tego niezbędna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym wypadku, dojdzie do przegrzania sprzętu, a nawet jej zniszczenia! 

Opis technologiczny sprężarek

Misją sprężarki jest zwiększenie ciśnienia określonego gazu. Taki rezultat zwiemy sprężaniem. Gazy mają luźną budowę molekularną. Właśnie dlatego tak łatwo przerobić ich kształt i pojemność. Wymaga to niemniej jednak gigantycznych nakładów energii. Stosuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz pozostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Natomiast wyeksploatowana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązkowa obecność chłodnicy. Bez słusznego systemu chłodzenia, sprężarka bardzo szybko uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza sprężarki gaz zostaje zassany. Tuż przy otworze panuje ciśnienie ssawne, nieco niższe od atmosferycznego. Natomiast ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest wybitnie wysokie. To naturalnie dzięki temu czynnik jest błyskawicznie przetłaczany na zewnątrz. Oprócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki powoduje kilka innych efektów. 

Następuje zmiana gęstości i temperatury czynnika. Cząsteczki gazu zostają niezwykle stłoczone. Natomiast za pomocą chłodnicy nadzorujemy uwalniane ciepło. 

Możliwe jest też przymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator natęża ruch powietrza w określonym kierunku.

Zobacz także: sprężarki spalinowe

Dodaj komentarz